Súťaž o originálne drevené hračky

"Súťaž

Na našej facebookovej stránke sme spustili súťaž, výhrou je originálna drevená hračka

Súťaž trvá od 12. 7. 2017 do 16. 7. 2017 polnoci, víťaza/ku budeme losovať v pondelok 17. 7. 2017 doobeda.

Pravidlá súťaže

Organizátor súťaže

Organizátorom a usporiadateľom súťaže je spoločnosť Emília Karchová EMKA so sídlom v obci Jovsa 258, 072 32 Jovsa.

Doba trvania súťaže

Súťaž o originálnu drevenú hračku trvá od 12. 7. 2017 do 16. 7. 2017 (23:59)

Súťažiaci

Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky.. Súťažiaci musí mať v dobe zapojenia sa do súťaže minimálne 15 rokov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zistiť vek výhercu.

Priebeh súťaže

1) Na našej facebookovej stránke - https://www.facebook.com/originalnedrevenehracky/ - bola zverejnená súťaž:


2) Súťažiaci si vyberie drevenú hračku z obrázka a následne napíše do komentára číslo, alebo názov hračky, ktorú by chcel vyhrať. Ddo súťaže budú zaradené všetky relevantné odpovede.

Žrebovanie výhercu/kyne

Žrebovať výhercu/kyňu budeme v pondelok 17. 7. 2017 v doobedňajších hodinách náhodným výberom čísla a jeho následným odrátaním od najvyššieho komentára smerom dole. Následne zverejníme meno výhercu/kyne aj s jeho profilovou fotkou na našej facebookovej stránke. Výhercovi/kyni pošleme správu o výhre cez správy na Facebooku. V prípade, že by sa z akýchkoľvek dôvodov ukázalo, že súťažiaci nesplnil podmienky výhry, usporiadateľ vyhlási neplatnosť účasti tohto súťažiaceho a vyhlási výhercom nasledujú komentár v poradí.

Výhra v súťaži

Výhrou v súťaži je jedna (1 ks) originálna drevená hračka, podľa výberu súťažiaceho .

Ďalšie podmienky súťaže

  1. Súťažiaci sa môže zapojiť do súťaže iba s jedným komentárom
  2. Usporiadateľ je oprávnený bez náhrady upraviť pravidlá súťaže, či súťaž pozastaviť, odvolať alebo zrušiť. Odkaz na pravidlá súťaže budú vždy súčasťou zadania súťaže. Tieto pravidlá súťaže sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné. Konečné rozhodnutie pri sporných otázkach vždy urobí usporiadateľ súťaže. Usporiadateľ je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť v súťaži.
  3. Súťažiaci sa zapojením do súťaže udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno a priezvisko a to za účelom predania výhry a iných marketingových aktivít usporiadateľa. Súťažiaci sa zapojením do súťaže zároveň súhlasí v prípade výhry so zverejnením osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko a profilová fotografia na facebooku na našich facebookových stránkach.