Odstúpenie od zmluvy

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

 

 

 

Eshop: www.hrackyzdreva.sk

Zastúpený: Mgr.Emília Karchová

Jovsa 258

072 32

IČO: 37 316 371

 

 

 

Meno a priezvisko:................................................................................................

 

Adresa:...................................................................................................................

 

Tel.č./Email:............................................./............................................................

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy na tento tovar:

................................................................................................................................

................................................................................................................................

 

Číslo faktúry:..........................................................

 

Dátum prijatia tovaru:............................................

 

Spôsob vrátenia tovaru: Zašlite na adresu eshopu.

 

Spôsob vrátenia kúpnej ceny: (vyberte si spôsob akým si želáte peniaze zaslať späť):

 

- na bankový účet (číslo účtu):..................................................................................

 

- poštovou poukážkou (na adresu):............................................................................

 

 

Dátum:.........................

 

Podpis spotrebiteľa:

(len ak sa tento formulár podáva v listinnej forme):