Reklamačný formulár

REKLAMAČNÝ FORMULÁR

 

 

 

PREDÁVAJÚCI: Eshop www.hrackyzdreva.sk

Zastúpený Mgr.Emília Karchová

Jovsa 258

072 32

IČO:37 316 371

 

 

 

 

KUPUJÚCI:

 

Meno:..................................................................................

 

Adresa:................................................................................

 

Tel.č./email..........................................................................

 

Dátum kúpy tovaru:.............................................................

 

Číslo faktúry:.......................................................................

 

Reklamovaný tovar:.............................................................

 

POPIS ZÁVADY:

 

 

 

 

 

 

Dátum odoslania tovaru:.......................................................

 

Podpis zákazníka:..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum prijatia reklamácie:..................................

 

Podpis..................................................................